8.58. Tramatge

Aquest filtre pot reduir el nombre de colors d'una imatge reduint els nivells per canal (colors i alfa). Es poden especificar diferents mètodes de trama per contrarestar les bandes induïdes per la quantificació.

8.58.1. Activa el filtre

This filter is found in the main menu under ColorsDither….

8.58.2. Opcions

Figura 16.246. Diàleg del filtre trama

Diàleg del filtre trama

Predefinits

Els «Predefinits» són una característica habitual per a diverses ordres del color. Podeu trobar la seva descripció a Secció 8.1.1, «Característiques comunes dels colors».

Nivells vermells, nivells verds, nivells blaus, nivells alfa

Aquests lliscadors permeten establir el nombre de nivells per als respectius canals vermell, blau verd i alfa.

Mètode de trama

Ací podeu especificar el mètode de tramat a utilitzar.

Cap

No es realitzarà cap trama a la imatge.

Floyd-Steinberg

Aquest és el mètode de trama més utilitzat i el predeterminat per a aquest filtre. Per obtenir més informació, aneu a la Viquipèdia trama Floyd–Steinberg.

Bayer

La matriu Bayer és un altre mètode comú de trama utilitzat per reduir el nombre de colors. L'algorisme es caracteritza per patrons de trama creuada visibles en el resultat. Per a més informació, vegeu Trama ordenada a la Viquipèdia.

Aleatori, covariant aleatòria

Aquests mètodes de trama utilitzen l'aleatorització dels valors dels píxels per reduir el nombre de colors.

Afegeix aritmètic, afegeix aritmètic covariant, Arithmetic xor (o exclusiva), arithmetic xor covariant

Aquests mètodes de trama són espacialment estables, basats en nombres màgics i aritmètica. Per a més informació, mireu una trama.

Soroll blau, covariant de soroll blau

S'ha trobat que aquests mètodes de trama amb l'anomenat soroll blau són els menys imprecisos i distrets. Per a més informació, vegeu Tramatge en el processament d'imatges a la Wikipedia.

Llavor aleatòria, llavor nova

La caixa de la llavor aleatòria permet triar una nova llavor per a l'algoritme d'aleatorització utilitzat en els dos mètodes de trama aleatòria. El botó Llavor nova selecciona una nova llavor aleatòria.

Tipus d'entrada, retallat, opcions de barreja, previsualització i vista dividida

Són característiques habituals descrites a Secció 8.1.1, «Característiques comunes dels colors».