8.5. Νέον

8.5.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.162. Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο νέου

Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο νέου

Αρχική εικόνα

Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο νέου

Εφαρμογή φίλτρου «Νέον»


Αυτό το φίλτρο ανιχνεύει άκρες στην ενεργή στρώση ή επιλογή και δίνει σ' αυτές ένα λαμπερό εφέ νέου.

8.5.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

This filter is found in the main menu under FiltersEdge-DetectNeon….

8.5.3. Επιλογές

Σχήμα 17.163. Επιλογές φίλτρου νέου

Επιλογές φίλτρου νέου

Προεπιλογές, «Τύπος εισόδου», Περικοπή, Επιλογές ανάμειξης, Προεπισκόπηση, Προβολή διαίρεσης
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Ακτίνα

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να προσδιορίσετε το εύρος της ανιχνευθείσας ακμής.

Ένταση

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να προσδιορίσετε τη δύναμη του εφέ φίλτρου.