8.5. Neó

8.5.1. Panoràmica

Figura 17.164. Exemple del filtre Neon

Exemple del filtre Neon

Imatge original

Exemple del filtre Neon

Aplicació del filtre «Neó»


Aquest filtre detecta les vores de la capa activa o selecció i crea un efecte de neó brillant.

8.5.2. Activació del filtre

Podeu trobar aquest filtre a FiltresDetecció de voresNeó....

8.5.3. Opcions

Figura 17.165. Opcions del filtre Neó

Opcions del filtre Neó

Predefinits, «tipus d'entrada», retallat, opcions de barreja, previsualització, vista dividida
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Radi

Aquesta opció permet determinar l'amplada que tindran les vores detectades.

Intensitat

Aquesta opció permet determinar la força d'acció del filtre.