8.5. Neó

8.5.1. Panoràmica

Figura 17.168. Exemple del filtre Neon

Exemple del filtre Neon

Imatge original

Exemple del filtre Neon

Aplicació del filtre «Neó»


Aquest filtre detecta les vores de la capa activa o selecció i crea un efecte de neó brillant.

8.5.2. Activating the Filter

This filter is found in the image window menu under FiltersEdge-DetectNeon….

8.5.3. Opcions

Figura 17.169. Opcions del filtre Neó

Opcions del filtre Neó

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Radi

Aquesta opció permet determinar l'amplada que tindran les vores detectades.

Intensitat

Aquesta opció permet determinar la força d'acció del filtre.