8.5. Neon

8.5.1. Oversyn

Figur 17.164. Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret

Originalbiletet

Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret «Neon»


Filteret finn kantar i det aktive laget eller det aktive utvalet og gjev desse kantane ein lys neoneffekt.

8.5.2. Aktivering av filteret

Du finn dette filteret under FilterFinn kantarNeon….

8.5.3. Innstillingar

Figur 17.165. Innstillingane for filteret «Neon»

Innstillingane for filteret «Neon»

Forval, «inngangstype», klipping, blandingsinnstillingar, førehandsvising, delt vising
[Notat] Notat

Desse innstillingane er omtalte i Del 2, «Felles eigenskapar».

Radius

Denne bestemmer kor breie konturane skal vere.

Intensitet

Denne styrer, på ein relativ skala frå 0,00 til 1,00, kor sterk filtereffekten skal vere. Dess høgare tal dess sterkare effekt.