13.6. Μικρός πλανήτης

13.6.1. Επισκόπηση

Αυτό το φίλτρο μετατρέπει ένα πανόραμα σε μικρό πλανήτη. Δεν ταιριάζουν όλες οι εικόνες σε αυτό το φίλτρο. Η ιδανική εικόνα είναι μια εικόνα 360° x 180°, γνωστή επίσης και ως ισορθογώνια εικόνα. Θα δούμε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε επίσης κανονικές εικόνες.

13.6.2. Activating the Filter

Αυτό το φίλτρο βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΦίλτραΧάρτηςΜικρός πλανήτης (Little Planet)….

13.6.3. Επιλογές

Σχήμα 17.291. Επιλογές φίλτρου «Μικρός πλανήτης (Little Planet)»

Επιλογές φίλτρου «Μικρός πλανήτης (Little Planet)»

Επιλογές

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Οριζόντια μετακίνηση (Pan)

Οριζόντια μετακίνησης της κάμερας. Εάν έχει επιλεγεί «Αντίστροφος μετασχηματισμός», η επιλογή «Μετακίνηση (pan)» μετακινεί τη γραμμή θέασης οριζόντια. Αλλιώς, δουλεύει όπως η επιλογή «Περιστροφή».

Κλίση (Κατακόρυφη μετακίνηση)

Κατακόρυφη μετακίνηση κάμερας. Μετακινεί τη γραμμή θέασης προς τα πάνω/προς τα κάτω.

Περιστροφή

Γωνία περιστροφής γύρω από τον άξονα της κάμερας. Περιστρέφει τον πλανήτη γύρω από τη γραμμή θέασης.

Εστίαση

Επίπεδο εστίασης. Μεγέθυνση/Σμίκρυνση του πλανήτη.

Αντίστροφος μετασχηματισμός

Κάνει την αντίστροφη απεικόνιση· χρήσιμη για μικροεπιδιορθώσεις του ζενίθ, του ναδίρ ή άλλων τμημάτων του πανοράματος.

Μέθοδος επαναδειγματοληψίας

Οι μέθοδοι παρεμβολής περιγράφονται στο Παρεμβολή

Το «Κυβικό» μπορεί να δώσει καλύτερο αποτελέσμα.

13.6.4. Χρήση του φίλτρου Μικρός πλανήτης με ισορθογώνια εικόνα

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Μπορείτε να βρείτε ελεύθερες ισοορθογώνιες εικόνες στο https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:360°_panoramas_with_equirectangular_projection.

Ettling_Isar_panorama.jpg by © Simon Waldherr under CC by-sa 4.0

GIMP opened this 16000×8000 pixels original image in a 1000×500 px frame at zoom 6.25. This is a screenshot scaled to 600×300 px. Note the empty sky, the horizon perfectly horizontal, the vanishing perspective.

Εφαρμόστηκε το φίλτρο

13.6.5. Χρήση του φίλτρου Μικρός πλανήτης με κανονική εικόνα

Το πανόραμά σας σπάνια ικανοποιεί τις απαραίτητες συνθήκες για αυτό το φίλτρο, ιδιαίτερα εάν το αποκόψετε από μεγαλύτερη εικόνα. Το φίλτρο Μικρός πλανήτης φέρνει την αριστερή και τη δεξιά πλευρά της εικόνας μαζί και δημιουργεί ένα ανεπιθύμητο απότομο όριο εάν οι πλευρές είναι διαφορετικές. Ένας ανομοιόμορφος ορίζοντας δίνει ακανόνιστο κύκλο. Ένας γαλάζιος κενός ουρανός που καταλαμβάνει το πάνω μισό της εικόνας και ένας οριζόντιος ορίζοντας είναι τέλειοι. Συνήθως, θα πρέπει να προετοιμάσετε το πανόραμά σας πριν να χρησιμοποιήσετε το φίλτρο.

Σχήμα 17.292. Αρχικές εικόνες

Αρχικές εικόνες

Αρχικό πανόραμα

Αρχικές εικόνες

Εφαρμοσμένο φίλτρο απευθείας με τις προεπιλεγμένες επιλογές


 1. Καθαρισμός ουρανού: με τον επιλογέα χρώματος, πιο σκούρο γαλάζιο στο προσκήνιο της εργαλειοθήκης και πιο ανοιχτό γαλάζιο στο παρασκήνιο της εργαλειοθήκης. Ορθογώνια επιλογή του ουρανού συμπεριλαμβανόμενου μικρού τμήματος του ορίζοντα. Στην επιλογή, σχεδιάστε μια διαβάθμιση από πάνω προς τα κάτω.

 2. Επιλέξτε το αριστερό όριο της εικόνας.

 3. Αντιγράψτε την επιλογή και επικολλήστε την ως Νέα στρώση.

 4. Q συντόμευση για να ανοίξετε το εργαλείο στοίχισης.

 5. Πατήστε στη νέα στρώση (που επικάθεται στην περιοχή επιλογής): εμφανίζονται τα όρια της νέας στρώσης. Στοιχίστε τη νέα στρώση με την εικόνα στη δεξιά πλευρά.

 6. Επιλέξτε>Τίποτα.

 7. Αντιστρέψτε τη νέα στρώση οριζόντια.

  Η νέα στρώση στοιχισμένη στην εικόνα στη δεξιά πλευρά και ανεστραμμένη: η αριστερή και η δεξιά πλευρά της εικόνας είναι τώρα το ίδιο. Ο ουρανός διαγράφτηκε. Ο ορίζοντας οριζοντιώθηκε.

 8. Προσθέστε μια μαύρη μάσκα στρώσης στη νέα στρώση.

 9. Εφαρμόστε μια διαβάθμιση από μαύρο προς άσπρο στη μάσκα στρώσης.

 10. Εφαρμόστε το φίλτρο μικρός πλανήτης (Little planet).

Σχήμα 17.293. Αποτελέσματα

Αποτελέσματα

Προετοιμασμένη εικόνα

Αποτελέσματα

Εφαρμόστηκε το φίλτρο