13. Φίλτρα χάρτη

13.1. Εισαγωγή

Τα φίλτρα χάρτη χρησιμοποιούν ένα αντικείμενο που ονομάζεται χάρτης για να τροποποιήσουν μια εικόνα: χαρτογραφείτε την εικόνα στο αντικείμενο. Έτσι, μπορείτε να δημιουργήσετε 3Δ αποτελέσματα χαρτογραφώντας την εικόνα σας σε μια άλλη προηγουμένως ανάγλυφη εικόνα (φίλτρο «Ανάγλυφος χάρτης») ή σε μία σφαίρα (φίλτρο «Χάρτης αντικειμένου»). Μπορείτε επίσης να χαρτογραφήσετε ένα μέρος της εικόνας κάπου αλλού στην ίδια εικόνα (φίλτρα «Αυταπάτη» και «Παράθεση χωρίς ραφές»), να λυγίσετε ένα κείμενο κατά μήκος μιας καμπύλης (φίλτρο «Μετατόπιση»), κλ.π.

Αυτή η κατηγορία περιγράφει τα ακόλουθα φίλτρα: