13.7. Προεκβολή πανοράματος

13.7.1. Επισκόπηση

Αυτό το φίλτρο μετατρέπει μια εικόνα 360° x 180°, γνωστή επίσης και ως ισορθογώνια σε πανόραμα.

13.7.2. Activating the Filter

Αυτό το φίλτρο βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΦίλτραΧάρτηςΠροβολή πανοράματος….

13.7.3. Επιλογές

Σχήμα 17.294. Επιλογές φίλτρου «Προβολής πανοράματος»

Επιλογές φίλτρου «Προβολής πανοράματος»

Αυτές οι επιλογές είναι οι ίδιες με τις επιλογές Τμήμα 13.6, «Μικρός πλανήτης».

13.7.4. Τροποποιητές πλήκτρου

Πάτημα και μεταφορά για πανοραμική κίνηση.

Shift + Πάτημα και μεταφορά για περιστροφή.

Ctrl + Πάτημα και μεταφορά για πανοραμική κίνηση με περιορισμένο άξονα.

Alt + Πάτημα και μεταφορά για εστίαση.

13.7.5. Χρήση φίλτρου προβολής πανοράματος

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Μπορείτε να βρείτε ελεύθερες ισοορθογώνιες εικόνες στο https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:360°_panoramas_with_equirectangular_projection.

Φυσικά, μπορείτε να πάρετε μόνο ένα τμήμα της αρχικής εικόνας στο πανόραμά σας. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να δημιουργήσετε μια νέα εικόνα με το μέγεθος του μελλοντικού σας πανοράματος. Έπειτα, να ανοίξετε την αρχική εικόνα.

Parc_de_Belleville,_Paris_June_2007.jpg by Alexandre Duret-Lutz under CC by-sa 4.0

GIMP opened this 4000×2000 pixels original image in a 1000×500 px frame at zoom 12.5. This is a screenshot scaled to 400×200 px.

Ανοίξτε το φίλτρο προβολής πανοράματος. Μόνο κεντρικό τμήμα της εικόνας είναι ορατό. Μετακινηθείτε στην εικόνα για να βρείτε το πανόραμά σας χρησιμοποιώντας την επιλογή μετακίνησης (Pan) ή πατήστε και σύρτε. Μπορείτε να μεγεθύνετε για να έχετε πλατύτερη προβολή.

Σχήμα 17.295. Εφαρμοσμένο φίλτρο «Προβολή πανοράματος»

Εφαρμοσμένο φίλτρο «Προβολή πανοράματος»

Οριζόντια μετακίνηση (Pan) = 0,0

Εφαρμοσμένο φίλτρο «Προβολή πανοράματος»

Οριζόντια μετακίνηση (Pan) = 66,00