13.7. Προεκβολή πανοράματος

13.7.1. Επισκόπηση

Αυτό το φίλτρο μετατρέπει μια εικόνα 360° x 180°, γνωστή επίσης και ως ισορθογώνια σε πανόραμα.

13.7.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

This filter is found in the main menu under FiltersMapPanorama Projection….

13.7.3. Επιλογές

Σχήμα 17.292. Επιλογές φίλτρου «Προβολής πανοράματος»

Επιλογές φίλτρου «Προβολής πανοράματος»

Αυτές οι επιλογές είναι οι ίδιες με τις επιλογές Τμήμα 13.6, «Μικρός πλανήτης».

13.7.4. Τροποποιητές πλήκτρου

Πάτημα και μεταφορά για πανοραμική κίνηση.

Shift + Πάτημα και μεταφορά για περιστροφή.

Ctrl + Πάτημα και μεταφορά για πανοραμική κίνηση με περιορισμένο άξονα.

Alt + Πάτημα και μεταφορά για εστίαση.

13.7.5. Χρήση φίλτρου προβολής πανοράματος

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Μπορείτε να βρείτε ελεύθερες ισοορθογώνιες εικόνες στο https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:360°_panoramas_with_equirectangular_projection.

Φυσικά, μπορείτε να πάρετε μόνο ένα τμήμα της αρχικής εικόνας στο πανόραμά σας. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να δημιουργήσετε μια νέα εικόνα με το μέγεθος του μελλοντικού σας πανοράματος. Έπειτα, να ανοίξετε την αρχική εικόνα.

Parc_de_Belleville,_Paris_June_2007.jpg by Alexandre Duret-Lutz under CC by-sa 4.0

Το GIMP άνοιξε αυτήν την αρχική εικόνα 4000x2000 εικονοστοιχείων σε πλαίσιο 1000x500 εικονοστοιχείων με εστίαση 12,5. Αυτό είναι στιγμιότυπο κλιμακωμένο σε 400x200 εικονοστοιχεία.

Ανοίξτε το φίλτρο προβολής πανοράματος. Μόνο κεντρικό τμήμα της εικόνας είναι ορατό. Μετακινηθείτε στην εικόνα για να βρείτε το πανόραμά σας χρησιμοποιώντας την επιλογή μετακίνησης (Pan) ή πατήστε και σύρτε. Μπορείτε να μεγεθύνετε για να έχετε πλατύτερη προβολή.

Σχήμα 17.293. Εφαρμοσμένο φίλτρο «Προβολή πανοράματος»

Εφαρμοσμένο φίλτρο «Προβολή πανοράματος»

Οριζόντια μετακίνηση (Pan) = 0,0

Εφαρμοσμένο φίλτρο «Προβολή πανοράματος»

Οριζόντια μετακίνηση (Pan) = 66,00