8.6. Κορεσμός

Ένας άλλος τρόπος τροποποίησης του κορεσμού. Σαφείς εξηγήσεις για την χρωματικότητα (chroma) και τον κορεσμό μπορούν να βρεθούν στο https://ninedegreesbelow.com/photography/changing-saturation-using-lch-chroma.html

[Σημείωση] Σημείωση

Αυτή η εντολή δεν δουλεύει σε εικόνες γκρίζας κλίμακας. Εάν η εικόνα είναι γκρίζας κλίμακας, η είσοδος μενού είναι ανενεργή.

8.6.1. Ενεργοποίηση της εντολής

You can access this command from the main menu through ColorsSaturation….

8.6.2. Επιλογές

Σχήμα 16.134. Επιλογές κορεσμού

Επιλογές κορεσμού

Προεπιλογές

«Προεπιλογές» είναι ένα συνηθισμένο γνώρισμα για πολλές εντολές χρωμάτων. Μπορείτε να βρείτε την περιγραφή τους στο Τμήμα 8.1.1, «Κοινά γνωρίσματα χρωμάτων».

Κλίμακα

Αυτή η επιλογή δίνει περισσότερο ή λιγότερο κορεσμό.

Χρωματικός χώρος παρεμβολής

Αυτή η επιλογή καθορίζει σε ποιον χρωματικό χώρο γίνονται οι υπολογισμοί κορεσμού. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ Εγγενούς, που σημαίνει τον χρωματικό χώρο της εικόνας (προεπιλογή), CIE LAB/Lch και CIE Yuv.

Επιλογές ανάμειξης, Προβολή προεπισκόπησης και διαίρεσης

Αυτά τα κοινά γνωρίσματα περιγράφονται στο Τμήμα 8.1.1, «Κοινά γνωρίσματα χρωμάτων».