8.5. Απόχρωση-Κορεσμός

Η εντολή απόχρωσης-κορεσμού χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση επιπέδων απόχρωσης, κορεσμού και σχετικής φωτεινότητας (lightness) σε μια περιοχή χρωματικών βαρών για την επιλεγμένη περιοχή ή ενεργή στρώση.

[Σημείωση] Σημείωση

Αυτή η εντολή δεν δουλεύει σε εικόνες γκρίζας κλίμακας. Εάν η εικόνα είναι γκρίζας κλίμακας, η είσοδος μενού είναι ανενεργή.

8.5.1. Ενεργοποίηση της εντολής

You can access this command from the main menu through ColorsHue-Saturation….

8.5.2. Επιλογές

Σχήμα 16.132. Επιλογές απόχρωσης-κορεσμού

Επιλογές απόχρωσης-κορεσμού

Προεπιλογές

«Προεπιλογές» είναι ένα συνηθισμένο γνώρισμα για πολλές εντολές χρωμάτων. Μπορείτε να βρείτε την περιγραφή τους στο Τμήμα 8.1.1, «Κοινά γνωρίσματα χρωμάτων».

Επιλέξτε βασικό χρώμα για ρύθμιση

Μπορείτε να επιλέξετε να ρυθμίσετε οποιοδήποτε από έξι χρώματα: τα τρία βασικά χρώματα (κόκκινο, πράσινο και γαλάζιο) και τα τρία συμπληρωματικά χρώματα (κυανό, ματζέντα και κίτρινο). Είναι τακτοποιημένα σύμφωνα με τον χρωματικό κύκλο. Όταν αυξάνει η απόχρωση, η απόχρωση μετακινείται αριστερόστροφα. Όταν μειώνεται, πηγαίνει δεξιόστροφα. Εάν πατήσετε το πλήκτρο Κύριο, οι αλλαγές που κάνετε επηρεάζουν όλα τα χρώματα. Η προεπιλογή του GIMP ορίζει το κόκκινο ως 0. Σημειώστε ότι αυτά τα χρώματα αναφέρονται στις περιοχές χρωμάτων και όχι σε χρωματικά κανάλια.

Αλλαγές απόχρωσης εμφανίζονται στα χρωματολόγια και το αποτέλεσμα είναι ορατό στην εικόνα εάν η επιλογή «Προεπισκόπηση» είναι ενεργή.

Επικάλυψη

Αυτό το ρυθμιστικό επιτρέπει τον ορισμό των χρωματικών περιοχών επικάλυψης. Αυτό το εφέ είναι πολύ ευαίσθητο και δουλεύει μόνο στα πολύ γειτονικά χρώματα:

Σχήμα 16.133. Παράδειγμα για την επιλογή «Επικάλυψη»

Παράδειγμα για την επιλογή «Επικάλυψη»

Αρχική εικόνα. Από αριστερά προς τα δεξιά: ένα κοκκινωπό κίτρινο (255;240;0)· ένα καθαρό κίτρινο (255;255;0)· ένα πρασινωπό κίτρινο (240;255;0).

Παράδειγμα για την επιλογή «Επικάλυψη»

Επικάλυψη = 0. Απόχρωση = 15. Τα χρώματα έγιναν (186;255;1), (168;255;1), (156;255;1).

Παράδειγμα για την επιλογή «Επικάλυψη»

Επικάλυψη = 100. Απόχρωση = 15. Τα χρώματα έγιναν (192;255;1), (168;255;1), (162;255;1). Λόγω επικάλυψης, το πρασινωπό είναι λιγότερο πράσινο και το κοκκινωπό είναι λιγότερο κόκκινο.


Ρύθμιση επιλεγμένου χρώματος
  • Απόχρωση: Ο ολισθητής και το πλαίσιο εισόδου επιτρέπουν την επιλογή μιας απόχρωσης στο χρωματικό κύκλο (-180, 180).

  • Σχ. φωτεινότητα (Lightness): Ο ολισθητής και το πλαίσιο εισόδου επιτρέπουν την επιλογή μιας τιμής (φωτoβολίας): -100, 100.

    [Σημείωση] Σημείωση

    Οι αλλαγές σχετικής φωτεινότητας (Lightness) εδώ αφορούν μια χρωματική περιοχή, ενώ αφορούν χρωματικό τόνο με εργαλεία καμπυλών και σταθμών, που δουλεύουν σε χρωματικά κανάλια. Εάν αλλάξετε τη φωτεινότητα του κίτρινου με απόχρωση-κορεσμό, όλα τα κίτρινα εικονοστοιχεία θα μεταβληθούν, ενώ μόνο η φωτοβολία σκοτεινών, λαμπερών ή μεσαίων εικονοστοιχείων θα μεταβληθεί με εργαλεία καμπυλών και σταθμών.

  • Κορεσμός: Ο ολισθητής και το πλαίσιο εισόδου επιτρέπουν να επιλέξετε κορεσμό: -100, 100.

Το πλήκτρο Επαναφορά χρώματος διαγράφει τις αλλαγές που κάνατε στην απόχρωση, τη σχετική φωτεινότητα (lightness) και τον κορεσμό του επιλεγμένου χρώματος.

Επιλογές ανάμειξης, Προβολή προεπισκόπησης και διαίρεσης

Αυτά τα κοινά γνωρίσματα περιγράφονται στο Τμήμα 8.1.1, «Κοινά γνωρίσματα χρωμάτων».