8.7. Έκθεση

Αυτό το φίλτρο χρησιμοποιείται για φωτισμό σκιών και ενδιάμεσων τόνων εικόνας χωρίς να φουσκώνει τους τονισμούς. Λεπτομερής περιγραφή μπορεί να βρεθεί στο Παράρτημα D, Χαρτογράφηση τόνων και ανάκτηση σκιών χρησιμοποιώντας ΧρώματαΈκθεση... του GIMP.

8.7.1. Ενεργοποίηση της εντολής

Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΧρώματαΈκθεση….

8.7.2. Επιλογές

Σχήμα 16.150. Επιλογές έκθεσης

Επιλογές έκθεσης

Προεπιλογές

«Προεπιλογές» είναι ένα συνηθισμένο γνώρισμα για πολλές εντολές χρωμάτων. Μπορείτε να βρείτε την περιγραφή τους στο Τμήμα 8.1.1, «Κοινά γνωρίσματα χρωμάτων».

Μαύρο επίπεδο

Αυτή η επιλογή χρησιμοποιείται για να μοιράσει πληροφορίες "άχρηστων" σκιών και τονισμών.

Έκθεση

Αυτή η επιλογή χρησιμοποιείται για να προσθέσει μία ή περισσότερες στάσεις της αντιστάθμισης έκθεσης στην εικόνα.

Επιλογές ανάμειξης, Προβολή προεπισκόπησης και διαίρεσης

Αυτά τα κοινά γνωρίσματα περιγράφονται στο Τμήμα 8.1.1, «Κοινά γνωρίσματα χρωμάτων».