8.6. Saturació

Una altra manera de modificar la saturació. Es poden trobar explicacions clares sobre el croma i la saturació a https://ninedegreesbelow.com/photography/changing-saturation-using-lch-chroma.html

[Nota] Nota

Aquesta ordre no funciona amb imatges en escala de grisos. Si la imatge és en escala de grisos, l'entrada del menú està desactivada.

8.6.1. Activa l'ordre

Podeu accedir a aquesta ordre des del menú principal ColorsSaturació....

8.6.2. Opcions

Figura 16.134. Opcions de saturació

Opcions de saturació

Predefinits

Els «Predefinits» són una característica habitual per a diverses ordres del color. Podeu trobar la seva descripció a Secció 8.1.1, «Característiques comunes dels colors».

Escala

Aquesta opció dona més o menys saturació.

Espai de color d'interpolació

Aquesta opció determina en quin espai de color es fan els càlculs de saturació. Podeu triar entre natiu, que vol dir l'espai de color de la imatge (per defecte), CIE LAB/Lch, i CIE Yuv.

Opcions de barreja, previsualització i vista dividida

Són característiques habituals descrites a Secció 8.1.1, «Característiques comunes dels colors».