8.19. Επέκταση αντίθεσης HSV

Η εντολή Επέκταση αντίθεσης HSV κάνει το ίδιο πράγμα όπως η εντολή Επέκταση αντίθεσης, εκτός από το ότι δουλεύει σε χρωματικό χώρο HSV, αντί για τον χρωματικό χώρο RGB και διατηρεί την απόχρωση. Έτσι, επεκτείνει ανεξάρτητα τις περιοχές απόχρωση, κορεσμός και τιμή των συστατικών των χρωμάτων. Κάποιες φορές τα αποτελέσματα είναι καλά, συχνά είναι κάπως παράξενα. Η «Επέκταση αντίθεσης HSV» λειτουργεί σε στρώσεις από εικόνες RGB και από ευρετήριο. Εάν η εικόνα είναι σε γκρίζα κλίμακα, η είσοδος μενού είναι ανενεργή και είναι απενεργοποιημένη.

8.19.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the main menu through ColorsAutoStretch Contrast HSV.

8.19.2. Παράδειγμα «Επέκτασης αντίθεσης HSV»

Σχήμα 16.165. Αρχική εικόνα

Αρχική εικόνα

Η ενεργή στρώση και τα ιστογράμματα κόκκινο, πράσινο και γαλάζιο πριν την «Επέκταση αντίθεσης HSV».


Σχήμα 16.166. Η εικόνα μετά την εντολή

Η εικόνα μετά την εντολή

Η ενεργή στρώση και τα ιστογράμματα κόκκινο, πράσινο και γαλάζιο μετά την «Επέκταση αντίθεσης HSV». Η Αντίθεση, η φωτεινότητα (luminosity) και οι αποχρώσεις βελτιώθηκαν.