8.19. Estira el contrast HSV

L'ordre Estira el contrast HSV fa el mateix que l'ordre Estira el contrast, excepte que funciona a l'espai de color HSV en comptes de fer-ho a l'espai de color RGB i en conserva el to. Així, estira de forma independent les gammes dels components del to, la saturació i el valor dels colors. De vegades els resultats són bons, sovint són una mica estranys. «Estira el contrast HSV» opera en capes RGB i imatges indexades. Si la imatge és a escala de grisos, l'entrada del menú estarà desactivada.

8.19.1. Activa l'ordre

  • You can access this command from the main menu through ColorsAutoStretch Contrast HSV.

8.19.2. Exemple d'«Estira el contrast HSV»

Figura 16.168. Imatge original

Imatge original

La capa activa i els seus histogrames vermell, verd i blau abans d'«Estira el contrast HSV».


Figura 16.169. Imatge després de l'ordre

Imatge després de l'ordre

La capa activa i els seus histogrames vermell, verd i blau després d'«Estira el contrast HSV». Millora el contrast, la lluminositat i els tons.