8.18. Επέκταση αντίθεσης

Η εντολή Επέκταση αντίθεσης επεκτείνει αυτόματα τις τιμές ιστογράμματος στην ενεργή στρώση. Για κάθε κανάλι της ενεργής στρώσης, βρίσκει τις ελάχιστες και μέγιστες τιμές και τις χρησιμοποιεί για να επεκτείνει τα ιστογράμματα κόκκινο, πράσινο και γαλάζιο σε πλήρη περιοχή αντίθεσης. Τα φωτεινά χρώματα γίνονται πιο φωτεινά και τα σκοτεινά πιο σκοτεινά, που αυξάνει την αντίθεση. Η «Επέκταση αντίθεσης» δουλεύει σε στρώσεις RGB, γκρίζας κλίμακας και εικόνων από ευρετήριο. Χρησιμοποιήστε το «Επέκταση αντίθεσης» μόνο εάν θέλετε να αφαιρέσετε μια ανεπιθύμητη χροιά χρώματος από μια εικόνα που πρέπει να περιέχει σκέτο άσπρο και σκέτο μαύρο.

Αυτή η εντολή είναι επίσης παρόμοια με την εντολή Ισορροπία χρώματος, αλλά δεν απορρίπτει κανένα από τα πολύ σκοτεινά ή πολύ φωτεινά εικονοστοιχεία, έτσι το λευκό μπορεί να είναι ακάθαρτο.

8.18.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the main menu through ColorsAutoStretch Contrast.

8.18.2. Επιλογές

Σχήμα 16.162. Ρυθμίσεις «Επέκτασης αντίθεσης»

Ρυθμίσεις «Επέκτασης αντίθεσης»

Προεπιλογές

«Προεπιλογές» είναι ένα συνηθισμένο γνώρισμα για πολλές εντολές χρωμάτων. Μπορείτε να βρείτε την περιγραφή τους στο Τμήμα 8.1.1, «Κοινά γνωρίσματα χρωμάτων».

Διατήρηση χρωμάτων

Επιδρά σε κάθε χρωματικό κανάλι με την ίδια ποσότητα.

Μη γραμμικά συστατικά

Όταν οριστεί, αυτή η επιλογή λειτουργεί στις γάμμα διορθωμένες τιμές αντί για το γραμμικό RGB.

Επιλογές ανάμειξης, Προβολή προεπισκόπησης και διαίρεσης

Αυτά τα κοινά γνωρίσματα περιγράφονται στο Τμήμα 8.1.1, «Κοινά γνωρίσματα χρωμάτων».

8.18.3. Παράδειγμα «Επέκτασης αντίθεσης»

Σχήμα 16.163. Αρχική εικόνα

Αρχική εικόνα

Η στρώση και τα ιστογράμματα της κόκκινο, πράσινο και γαλάζιο πριν το «Επέκταση αντίθεσης».


Σχήμα 16.164. Η εικόνα μετά την εντολή

Η εικόνα μετά την εντολή

Η στρώση και τα ιστογράμματα της κόκκινο, πράσινο και γαλάζιο μετά το «Επέκταση αντίθεσης». Οι στήλες εικονοστοιχείου δεν φτάνουν το δεξί τέλος του ιστογράμματος (255) επειδή υπάρχουν λίγα πολύ φωτεινά εικονοστοιχεία, αντίθετα με την «Ισορροπία λευκού».

Η επέκταση ιστογράμματος δημιουργεί κενά μεταξύ την στηλών εικονοστοιχείου, δίνοντας του μια ραβδωτή εμφάνιση.