5. Φίλτρα παραμόρφωσης

5.1. Εισαγωγή

Τα φίλτρα παραμόρφωσης μετασχηματίζουν την εικόνα σας με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.

Αυτή η κατηγορία περιγράφει τα ακόλουθα φίλτρα: