12.2. Βοήθεια

Η εντολή Βοήθεια εμφανίζει το Εγχειρίδιο χρήστη του GIMP στον προεπιλεγμένο περιηγητή σας.

Μπορείτε να επιλέξετε εάν προτιμάτε να χρησιμοποιήσετε ένα τοπικά εγκατεστημένο αντίγραφο του εγχειριδίου, ή την ηλεκτρονική έκδοση στην ενότητα Σύστημα βοήθειας του διαλόγου Προτιμήσεις.

[Σημείωση] Σημείωση

Εάν η βοήθεια φαίνεται να μην λειτουργεί όταν έχετε επιλέξει την τοπική βοήθεια, βεβαιωθείτε ότι το «Εγχειρίδιο χρήστη του GIMP» είναι εγκατεστημένο στο σύστημά σας. Δείτε τον παραπάνω σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες.

12.2.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τό κύριο μενού μέσα από ΒοήθειαΒοήθεια (F1).