6.4. Κατάσταση RGB

Η εντολή RGB μετατρέπει την εικόνα σας σε κατάσταση RGB. Δείτε την περιγραφή RGB στο γλωσσάρι για περισσότερες πληροφορίες. Κανονικά δουλεύετε σε αυτή την κατάσταση, που είναι ευπροσάρμοστη στην οθόνη. Είναι δυνατό να μετατρέψετε μια εικόνα RGB σε γκρι κλίμακα ή από ευρετήριο, αλλά προσοχή: μόλις αποθηκεύσετε την εικόνα, δεν μπορείτε πια να ανακτήσετε τα χρώματα RGB, έτσι θα πρέπει να δουλέψετε σε ένα αντίγραφο της εικόνας σας.

6.4.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the main menu through ImageModeRGB.