6.3. Κατάσταση

Το υπομενού Κατάσταση περιέχει εντολές που σας επιτρέπουν να αλλάξετε τη χρωματική κατάσταση της εικόνας. Υπάρχουν τρεις καταστάσεις.

6.3.1. Ενεργοποίηση του υπομενού

You can access this submenu from the main menu through ImageMode.

6.3.2. Τα περιεχόμενα του υπομενού «Κατάσταση»