6.14. Μετασχηματισμός

The items on the Transform submenu transform the image by flipping it or rotating it.

6.14.1. Ενεργοποίηση του υπομενού

You can access this submenu from the main menu through ImageTransform.

6.14.2. Τα περιεχόμενα του υπομενού «Μετασχηματισμός»

Το υπομενού Μετασχηματισμός έχει τις παρακάτω εντολές: