6.14. Transforma

Figura 16.63. El submenú «Transforma» del menú «Imatge»

El submenú «Transforma» del menú «Imatge»

Els elements del submenú Transforma transformen la imatge girant-la, capgirant-la i escapçant-la.

6.14.1. Activació del submenú

  • You can access this submenu from the main menu through ImageTransform.

6.14.2. Els continguts del submenú «Transforma»

El submenú Transforma inclou les ordres: