7.35. Προσθήκη Καναλιού άλφα

Αυτή η εντολή αφαιρεί το κανάλι άλφα της ενεργής στρώσης, διατηρώντας τα κανάλια άλφα των άλλων στρώσεων.

Εάν η ενεργή στρώση είναι η στρώση παρασκηνίου και δεν έχετε προσθέσει ένα κανάλι άλφα πριν (τότε το όνομα της στρώσης είναι σε έντονα γράμματα στο διάλογο στρώσεων), η εντολή είναι απενεργοποιημένη.

Εάν η ενεργή στρώση δεν είναι η στρώση παρασκηνίου, η διαφάνεια αντικαθίσταται με το χρώμα παρασκηνίου της εργαλειοθήκης.

7.35.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the main menu through LayerTransparencyRemove Alpha Channel.

  • Επιπλέον, στο διάλογο στρώσης, μπορείτε να το προσπελάσετε μέσα από διαγραφή καναλιού άλφα του αναδυόμενου μενού περιεχομένου.