7.34. Προσθήκη καναλιού άλφα

προσθήκη καναλιού άλφα: ένα κανάλι άλφα προστίθεται αυτόματα στο διάλογο καναλιού μόλις προσθέσετε μια δεύτερη στρώση στην εικόνα σας. Αντιπροσωπεύει τη διαφάνεια της εικόνας. Εάν η εικόνα σας έχει μόνο μια στρώση, αυτή η στρώση παρασκηνίου δεν έχει κανάλι άλφα. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να προσθέσετε ένα κανάλι άλφα με αυτή την εντολή.

7.34.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the main menu through LayerTransparencyAdd Alpha Channel.

  • Επιπλέον, στο διάλογο στρώσης, μπορείτε να το προσπελάσετε μέσα από προσθήκη καναλιού άλφα του αναδυόμενου μενού περιεχομένου.