7.37. Ημιισοπέδωση

Η εντολή Ημιισοπέδωση περιγράφεται στο κεφάλαιο φίλτρου Ημιισοπέδωση. Η εντολή είναι χρήσιμη όταν χρειάζεστε μια εξομαλυμένη εικόνα με χρώματα από ευρετήριο και διαφάνεια.

7.37.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the main menu through LayerTransparencySemi-Flatten….