7.4. Νέα ομάδα στρώσεων

Αυτή η εντολή δημιουργεί μια νέα ομάδα στρώσεων άμεσα. Παρακαλώ δείτε Τμήμα 5, «Ομάδες στρώσεων».

7.4.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΣτρώσειςΝέα ομάδα στρώσεων…, ή από το μενού περιβάλλοντος της στρώσης που παίρνετε δεξιοπατώντας στον διάλογο στρώσεων.