7.3. Νέο από τα ορατά

Αυτή η εντολή συγχωνεύει τις ορατές στρώσεις σε μια νέα στρώση στην κορυφαία στρώση της στοίβας.

Ο σκοπός είναι η παραπέρα επεξεργασία του αποτελέσματος, αλλά διατήρηση των βημάτων που δημιούργησαν αυτήν την κατάσταση. Παράδειγμα: θέλετε να θολώσετε επιλεκτικά μερικές περιοχές της εικόνας πολλαπλών στρώσεων. Δημιουργείτε μια νέα στρώση από ότι βλέπετε, τη θολώνετε και έπειτα εφαρμόζετε μια μάσκα στρώσης για να σβήσετε τα μέρη που θέλετε να εμφανίζεται η αρχική εργασία.

7.3.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the main menu through LayerNew From Visible.