7.52. Στρώση στο μέγεθος της εικόνας

Η εντολή στρώση στο μέγεθος της εικόνας κλιμακώνει τα όρια της στρώσης για να ταιριάζουν στα όρια της εικόνας, χωρίς μετακίνηση των περιεχομένων της στρώσης σχετικά με την εικόνα.

7.52.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the main menu through LayerLayer to Image Size.