7.52. Laget til biletformatet

Kommandoen Laget til biletformatet set laggrensene til det same som biletramma. Innhaldet i laget vert ikkje flytt i høve til biletet.

7.52.1. Aktivering

  • Du har tilgang til denne oppføringa i hovudmenyen via LagLaget til biletformatet.