7.52. Laget til biletformatet

Kommandoen Laget til biletformatet set laggrensene til det same som biletramma. Innhaldet i laget vert ikkje flytt i høve til biletet.

7.52.1. Aktivering

  • You can access this command from the main menu through LayerLayer to Image Size.