6.3. Αποσφαλμάτωση

[Σημείωση] Σημείωση

Αυτή η σελίδα ρυθμίσεων δεν είναι διαθέσιμη στα Windows.

Σχήμα 15.85. Σελίδα ρυθμίσεων αποσφαλμάτωσης

Σελίδα ρυθμίσεων αποσφαλμάτωσης

6.3.1. Επιλογές

Πολιτική αποσφαλμάτωσης

Η Πολιτική αποσφαλμάτωσης λέει στο GIMP, τι θέλετε να κάνετε εάν το GIMP αντιμετωπίσει πρόβλημα. Έχετε τέσσερις επιλογές:

Προειδοποιήσεις αποσφαλμάτωσης, κρίσιμα σφάλματα και καταρρεύσεις

Αυτή είναι η πιο αναλυτική επιλογή. Συνήθως χρησιμοποιείται μόνο όταν προσπαθείτε να βρείτε ένα συγκεκριμένο σφάλμα. Αυτό ξεκινά την αποσφαλμάτωση για κάθε είδους κατάρρευση, σφάλμα ή προειδοποίηση.

Αποσφαλμάτωση κρίσιμων σφαλμάτων και καταρρεύσεων

Έναρξη της αποσφαλμάτωσης όταν το GIMP αντιμετωπίσει κατάρρευση ή κρίσιμο σφάλμα.

Αποσφαλμάτωση μόνο καταρρεύσεων

Έναρξη της αποσφαλμάτωσης μόνο όταν το GIMP αντιμετωπίσει κατάρρευση.

Να μην αποσφαλματώνεται ποτέ το GIMP

Ό,τι κι αν συμβεί, η αποσφαλμάτωση να μην ξεκινήσει ποτέ.

Η αποτελεσματική αποσφαλμάτωση είναι δυνατή μόνο αν έχετε εγκαταστήσει το gdb ή το lldb.