6.12. Θέμα εικονιδίου

Σχήμα 15.94. Προτιμήσεις θέματος εικονιδίου

Προτιμήσεις θέματος εικονιδίου

Αυτή η σελίδα σας επιτρέπει να επιλέξετε ένα θέμα για τα εικονίδια της διεπαφής χρήστη του GIMP. Δοκιμάστε τα: θα δείτε το αποτέλεσμα αμέσως στον διάλογο προτιμήσεων.