6.13. Εργαλειοθήκη

Σχήμα 15.95. Προτιμήσεις εργαλειοθήκης

Προτιμήσεις εργαλειοθήκης

6.13.1. Επιλογές

Σχήμα 15.96. Προεπιλεγμένη εμφάνιση εργαλειοθήκης

Προεπιλεγμένη εμφάνιση εργαλειοθήκης

Αυτή η σελίδα σας επιτρέπει να προσαρμόσετε την εμφάνιση της εργαλειοθήκης, αποφασίζοντας εάν οι τρεις περιοχές «πληροφορίας περιεχομένου» πρέπει να εμφανίζονται στον πυθμένα.

Εμφάνιση

Να εμφανίζεται ο λογότυπος GIMP (μεταφορά και απόθεση στον προορισμό)

Μπορείτε με πάτημα, μεταφορά και απόθεση εικόνας από περιηγητή αρχείου σε αυτήν την περιοχή να την ανοίξετε.

Εμφάνιση χρώματος προσκηνίου και παρασκηνίου

Ελέγχει εάν το χρώμα περιοχής στα αριστερά (2) εμφανίζεται στην εργαλειοθήκη.

Προβολή ενεργού πινέλου, μοτίβου και διαβάθμισης

Ελέγχει εάν η περιοχή στο κέντρο (3), με τα εικονίδια πινέλου, μοτίβου και διαβάθμισης, εμφανίζεται στην εργαλειοθήκη.

Εμφάνιση ενεργής εικόνας

Ελέγχει εάν η προεπισκόπηση της τρέχουσας ενεργής εικόνας εμφανίζεται στα δεξιά (4).

Χρήση ομάδων εργαλείων

Από το GIMP-2.10.18, τα εργαλεία μπορούν να ομαδοποιηθούν στην εργαλειοθήκη (δείτε Τμήμα 1.2, «Εικονίδια εργαλείου»).

Ρύθμιση εργαλείων

Σε αυτόν τον κατάλογο, τα εργαλεία με μάτι υπάρχουν στην Εργαλειοθήκη. Τα εργαλεία που δεν έχουν μάτι μπορούν να προστεθούν στην Εργαλειοθήκη πατώντας στο αντίστοιχο πλαίσιο ελέγχου.

Από το GIMP-2.10.18, τα εργαλεία ομαδοποιούνται. Μπορείτε:

  • Μετακίνηση ομάδων χρησιμοποιώντας μεταφορά και απόθεση ή τα πλήκτρα βελών στο τέλος του διαλόγου.

  • Δημιουργία νέας ομάδας χρησιμοποιώντας το Δημιουργία νέας ομάδας εργαλείων στο τέλος του διαλόγου. Αυτή η ομάδα εργαλείων δημιουργείται κενή.

Οι αλλαγές συμβαίνουν άμεσα.