4.2. Επιλογή όλων

Η εντολή Επιλογή όλων δημιουργεί μια νέα επιλογή που περιέχει κάθε τι στην τρέχουσα στρώση.

4.2.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the main menu through SelectAll,

  • ή χρησιμοποιώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου Ctrl+A.

  • Επιπρόσθετα, στο Επεξεργασία επιλογής, μπορείτε να το προσπελάσετε μέσα από καρτέλα μενού: Μενού επεξεργασίας επιλογήςΌλα, ή με κλικ στο κουμπί εικονιδίου Select everything στον πάτο αυτού του διαλόγου.