4.18. Αποθήκευση σε κανάλι

Η εντολή αποθήκευση σε κανάλι αποθηκεύει την επιλογή ως κανάλι. Το κανάλι μπορεί τότε να χρησιμοποιηθεί ως μάσκα επιλογής καναλιού. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες για αυτά στην ενότητα διάλογος καναλιού.

4.18.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the main menu through SelectSave to Channel.

  • Μπορείτε επίσης να το προσπελάσετε από το Επεξεργασία επιλογής.