4.18. Lagra til kanal

Kommandoen Lagra til kanal lagrar, ikkje uventa, utvalet som ein kanal. Kanalen kan deretter verta brukt som utvalsmaske. Du finn meir informasjon om dette i Del 2.2, «Kanaldialogen».

4.18.1. Aktivering

  • You can access this command from the main menu through SelectSave to Channel.

  • Du har også tilgang til denne frå utvalshandteraren.