8.2. Ισορροπία χρωμάτων

Το εργαλείο ισορροπίας χρώματος τροποποιεί την ισορροπία χρώματος της ενεργής επιλογής ή στρώσης. Οι αλλαγές δεν είναι δραστικές. Αυτό το εργαλείο είναι κατάλληλο για διόρθωση κυρίαρχων χρωμάτων σε ψηφιακές φωτογραφίες.

[Σημείωση] Σημείωση

Αυτή η εντολή δεν δουλεύει σε εικόνες γκρίζας κλίμακας. Εάν η εικόνα είναι γκρίζας κλίμακας, η είσοδος μενού είναι ανενεργή.

8.2.1. Ενεργοποίηση του εργαλείου

From the main menu: ColorsColor Balance….

8.2.2. Επιλογές

Σχήμα 16.127. Επιλογές ισορροπίας χρώματος

Επιλογές ισορροπίας χρώματος

Προεπιλογές

«Προεπιλογές» είναι ένα συνηθισμένο γνώρισμα για πολλές εντολές χρωμάτων. Μπορείτε να βρείτε την περιγραφή τους στο Τμήμα 8.1.1, «Κοινά γνωρίσματα χρωμάτων».

Επιλογή περιοχής για ρύθμιση

Διαλέγοντας μιας από αυτές τις επιλογές θα περιορίσει την περιοχή των χρωμάτων που μεταβάλλονται με τα ρυθμιστικά ή τα πλαίσια εισόδου για σκιές (παρά πολύ σκοτεινά εικονοστοιχεία), μεσαίοι τόνοι (ενδιάμεσα εικονοστοιχεία) και τονισμένα (παρά πολύ λαμπερά εικονοστοιχεία).

Ρύθμιση σταθμών χρώματος

Ολισθητές και περιοχές από τα τρία χρώματα RGB στα συμπληρωματικά τους χρώματα (CMY). Η θέση μηδέν αντιστοιχεί στην τρέχουσα τιμή στάθμης των εικονοστοιχείων στην αρχική εικόνα. Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα εικονοστοιχείου είτε προς το κόκκινο ή κυανό, πράσινο ή ματζέντα, γαλάζιο ή κίτρινο.

Επαναφορά περιοχής

Αυτό το κουμπί ορίζει τις στάθμες χρώματος της επιλεγμένης περιοχής πίσω στη θέση μηδέν (αρχικές τιμές).

Διατήρηση φωτεινότητας

Αυτή η επιλογή επιβεβαιώνει ότι η φωτεινότητα (brightness) της ενεργής στρώσης ή επιλογής διατηρείται. Η τιμή των πάρα πολύ λαμπερών εικονοστοιχείων δεν αλλάζει.

Επιλογές ανάμειξης, Προβολή προεπισκόπησης και διαίρεσης

Αυτά τα κοινά γνωρίσματα περιγράφονται στο Τμήμα 8.1.1, «Κοινά γνωρίσματα χρωμάτων».