8.3. Θερμοκρασία χρώματος

8.3.1. Επισκόπηση

Σχήμα 16.128. Παράδειγμα για το φίλτρο «Θερμοκρασία χρώματος»

Παράδειγμα για το φίλτρο «Θερμοκρασία χρώματος»

Αρχική εικόνα, με εκτιμώμενη θερμοκρασία χρώματος στους 5.000Κ

Παράδειγμα για το φίλτρο «Θερμοκρασία χρώματος»

Τροποποιημένη εικόνα, με θερμοκρασία χρώματος αλλαγμένη στους 6.500Κ


Το φίλτρο της θερμοκρασίας χρώματος επιτρέπει τη ρύθμιση της θερμοκρασίας χρώματος της πηγής φωτός σε μια εικόνα σε βαθμούς Κέλβιν. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διορθώσει την γαλαζωπή απόχρωση σε συννεφιασμένες φωτογραφίες, ή ακόμα (σε κάποια έκταση) την κόκκινη απόχρωση σε φωτογραφίες που ελήφθησαν από πυρακτωμένο φως με την κάμερα ορισμένη σε φως ημέρας.

Μπορείτε επίσης να το χρησιμοποιήσετε για να αποκτήσετε ενδιαφέροντα δημιουργικά εφέ.

[Σημείωση] Σημείωση

Αυτή η εντολή δεν δουλεύει σε εικόνες γκρίζας κλίμακας. Εάν η εικόνα είναι γκρίζας κλίμακας, η είσοδος μενού είναι ανενεργή.

8.3.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

This filter is found in the main menu under ColorsColor Temperature….

8.3.3. Επιλογές

Σχήμα 16.129. Επιλογές «Θερμοκρασίας χρώματος»

Επιλογές «Θερμοκρασίας χρώματος»

Προεπιλογές

«Προεπιλογές» είναι ένα συνηθισμένο γνώρισμα για πολλές εντολές χρωμάτων. Μπορείτε να βρείτε την περιγραφή τους στο Τμήμα 8.1.1, «Κοινά γνωρίσματα χρωμάτων».

Αρχική θερμοκρασία

Αυτό είναι η εκτιμώμενη αρχική θερμοκρασία χρώματος της πηγής φωτός σε Κέλβιν. Μπορείτε να την αλλάξετε επειδή η εικόνα δεν κωδικοποιεί κατ' ανάγκη αυτήν την πληροφορία σωστά ή και καθόλου (και μπορεί να την έχετε μετρήσει ή όχι). Επιπλέον υπάρχει συχνά ένα μείγμα πηγών φωτός (ένα παράθυρο, μια προσωρινή αναλαμπή φλας, κλ.π.). Αλλά πάνω από όλα τα άλλα μπορείτε να πάρετε ενδιαφέροντα δημιουργικά εφέ αλλάζοντάς το.

Σκοπούμενη θερμοκρασία

Αυτή είναι η επιθυμητή θερμοκρασία χρώματος της πηγής φωτός σε Κέλβιν.

Επιλογές ανάμειξης, Προβολή προεπισκόπησης και διαίρεσης

Αυτά τα κοινά γνωρίσματα περιγράφονται στο Τμήμα 8.1.1, «Κοινά γνωρίσματα χρωμάτων».

Σχήμα 16.130. Προεπιλογές θερμοκρασίας χρώματος

Προεπιλογές θερμοκρασίας χρώματος

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Και η αρχική και η σκοπούμενη θερμοκρασία μπορούν να οριστούν μέσω προεπιλογών. Για να προσπελάσετε το μενού προεπιλογών, πατήστε το πλήκτρο με το τριγωνικό εικονίδιο στα δεξιά και από τις δύο επιλογές.