4.11. Μετασχηματισμός λαβής

Αυτό το εργαλείο σας επιτρέπει να εφαρμόσετε διορθώσεις μετακίνησης, περιστροφής, διάτμησης και κλιμάκωσης χρησιμοποιώντας τις λαβές στον καμβά.

Αρχική εικόνα: στρώση κειμένου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 1 έως 4 λαβές και το αποτέλεσμα εξαρτάται από τον αριθμό των λαβών. Το εργαλείο δρα σε επιλογή, ή, εάν δεν υπάρχει επιλογή, σε όλη τη στρώση. Η ενεργή λαβή είναι πιο μεγάλη από τις υπόλοιπες. Όταν ο δείκτης του ποντικιού είναι σε λαβή, πηγαίνει με ένα μικρό εικονίδιο που αναπαριστά την τρέχουσα ενέργεια.

Όταν πατάτε και μεταφέρετε μια λαβή, εφαρμόζεται ένας μετασχηματισμός και οι άλλες λαβές παραμένουν στη θέση τους:

4.11.1. Ενεργοποίηση του εργαλείου

Υπάρχουν διαφορετικές δυνατότητες για να ενεργοποιήσετε το εργαλείο:

  • From the main menu: ToolsTransform ToolsHandle Transform.

  • Πατώντας το εικονίδιο του εργαλείου: στην εργαλειοθήκη.

  • By pressing the ShiftL keyboard shortcut.

4.11.2. Τροποποιητικά πλήκτρα

Shift

Πατήστε το Shift και πατήστε σε μια λαβή για να τη μετακινήσετε.

Ctrl

Πατήστε το Ctrl και πατήστε σε μια λαβή για να τη μετακινήσετε.

4.11.3. Επιλογές

Σχήμα 14.124. Επιλογές εργαλείου μετασχηματισμού λαβής

Επιλογές εργαλείου μετασχηματισμού λαβής

The available tool options can be accessed by double clicking the tool icon in the toolbox:

Μετασχηματισμός, κατεύθυνση, παρεμβολή, περικοπή, εμφάνιση προεπισκόπησης εικόνας, οδηγοί
[Σημείωση] Σημείωση

Δείτε το Τμήμα 4.1, «Κοινά χαρακτηριστικά» για περιγραφή των επιλογών εργαλείου που εφαρμόζεται σε πολλά ή σε όλα τα εργαλεία μετασχηματισμού.

Αδιαφάνεια εικόνας

Για να ορίσετε την αδιαφάνεια της προεπισκόπησης

Κατάσταση λαβής

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στην ενότητα τροποποιητές πλήκτρων.