4.11. Hendeltransformatie

Met dit gereedschap kunt u bewegende, roterende, schuine knip-, perspectief- en schaalcorrecties toepassen met behulp van handgrepen die op het canvas worden geplaatst.

Originele afbeelding: een tekstlaag

U kunt 1 tot 4 handgrepen gebruiken en het effect is afhankelijk van het aantal handgrepen. Het gereedschap werkt op een selectie of, als er geen selectie is, op de hele laag. Het actieve handvat is herkenbaar aan dat het groter is dan de andere. Wanneer de muisaanwijzer zich op een handgreep bevindt, wordt deze vergezeld van een klein pictogram dat de actieve bewerking vertegenwoordigt.

Wanneer u op een greep klikt en sleept, wordt een transformatie toegepast en blijven de andere handgrepen op hun plaats:

4.11.1. Het gereedschap activeren

U kunt het gereedschap op verschillende manieren activeren:

  • From the main menu: ToolsTransform ToolsHandle Transform.

  • By clicking the tool icon in the Toolbox.

  • By pressing the ShiftL keyboard shortcut.

4.11.2. Hulptoetsen

Shift

Druk op Shift en klik op een handgreep om deze te verplaatsen.

Ctrl

Druk op Ctrl en klik op een handvat om hem te verwijderen.

4.11.3. Opties

Afbeelding 14.124. Opties voor het hendeltransformatie gereedschap

Opties voor het hendeltransformatie gereedschap

The available tool options can be accessed by double clicking the tool icon in the toolbox:

Transformeren, Richting, Interpolatie; Snijden; Afbeeldingsvoorbeeld tonen; Hulplijnen
[Opmerking] Opmerking

Zie Paragraaf 4.1, “Algemene Eigenschappen” voor een beschrijving van gereedschapsopties die van toepassing zijn op veel of alle transformatiegereedschappen.

Afbeeldingsdekking

Dekking van de voorbeeldafbeelding instellen

Hendelmodus

Deze opties worden beschreven in de sectie hulptoetsen.