5.18. Εμφάνιση σημείων δειγματοληψίας

Αυτή η εντολή ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την εμφάνιση των σημείων δειγματοληψίας στο παράθυρο εικόνας. Σημεία δειγματοληψίας χρησιμοποιούνται για εμφάνιση πληροφοριών χρώματος στο διάλογο σημείων δειγματοληψίας.

5.18.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the main menu through ViewShow Sample Points.