6.19. Εμφάνιση παραθύρου εικόνας

Σχήμα 15.104. Προεπιλογές εμφάνισης παραθύρου εικόνας

Προεπιλογές εμφάνισης παραθύρου εικόνας

Αυτή η σελίδα σας επιτρέπει να προσαρμόσετε την προεπιλεγμένη εμφάνιση των παραθύρων εικόνας, για κανονική κατάσταση και κατάσταση πλήρους οθόνης. Όλες οι ρυθμίσεις εδώ μπορούν να αλλαχθούν σε μια βάση εικόνας ειδική για την εικόνα χρησιμοποιώντας εισόδους από το μενού προβολής.


Τα μόνα τμήματα που ίσως χρειάζονται περισσότερη εξήγηση είναι αυτά που έχουν σχέση με το συμπλήρωμα. «Συμπλήρωμα» είναι το χρώμα που εμφανίζεται γύρω από τις άκρες της εικόνας. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ τεσσάρων χρωμάτων για το χρώμα συμπλήρωσης: για να χρησιμοποιήσετε το χρώμα που ορίζεται στο τρέχον θέμα· για να χρησιμοποιήστε ανοιχτά ή σκούρα χρώματα που ορίζονται για ελέγχους, όπως αυτά που αναπαριστούν διαφανή μέρη της εικόνας· ή για να χρησιμοποιήσετε προσαρμοσμένο χρώμα, που μπορεί να οριστεί χρησιμοποιώντας το πλήκτρο χρώματος για «Προσαρμοσμένο χρώμα συμπλήρωσης».

Κατάσταση Διατήρηση συμπλήρωσης καμβά στο εμφάνιση όλων: σε αυτήν την κατάσταση (Τμήμα 5.3, «Εμφάνιση όλων»), μπορείτε να δείτε εικονοστοιχεία εκτός των ορίων του καμβά. Όταν αυτή η επιλογή δεν είναι σημειωμένη, η περιοχή εκτός καμβά είναι γεμάτη με ένα μοτίβο σκακιέρας, ακόμα κι αν έχετε επιλέξει προσαρμοσμένο χρώμα συμπλήρωσης. Όταν η επιλογή είναι σημειωμένη, ο καμβάς έχει το προσαρμοσμένο χρώμα συμπλήρωσης.

Σχήμα 15.105. Παράδειγμα

Παράδειγμα

Το χρώμα συμπλήρωσης είναι κίτρινο. Το «Διατήρηση συμπλήρωσης καμβά» δεν είναι σημειωμένο.

Παράδειγμα

Το χρώμα συμπλήρωσης είναι κίτρινο. Το «Διατήρηση συμπλήρωσης καμβά» είναι σημειωμένο.