5.20. Προσκόλληση στο πλέγμα

Η εντολή Προσκόλληση σε πλέγμα ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την προσκόλληση σε πλέγμα. Όταν η προσκόλληση σε πλέγμα είναι ενεργοποιημένη, το πλέγμα που ορίζετε (δείτε Εμφάνιση πλέγματος) φαίνονται σχεδόν μαγνητικοί· όταν μετακινείτε μια στρώση ή επιλογή, τα σημεία πλέγματος φαίνονται να το σύρουν όταν πλησιάζει. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο για ακριβή τοποθέτηση των στοιχείων εικόνας.

5.20.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the main menu through ViewSnap to Grid.