2.5. Καταστάσεις στρώσεων αναστροφής

Η ομάδα «Αντιστροφή» περιέχει λειτουργίες στρώσης που αντιστρέφουν τα χρώματα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.

Διαφορά

Σχήμα 8.32. Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Διαφορά»

Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Διαφορά»

Η επάνω στρώση με 100% αδιαφάνεια χρησιμοποιώντας την κατάσταση «Διαφορά».


Η κατάσταση Διαφορά αφαιρεί την τιμή εικονοστοιχείου της κορυφαίας στρώσης από την αντίστοιχη της κατώτερης στρώσης και έπειτα παίρνει την απόλυτη τιμή του αποτελέσματος. Αυτή η κατάσταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση δύο στρώσεων. Εάν είναι ταυτόσημες η διαφορά είναι μηδέν (μαύρο), διαφορετικά το αποτέλεσμα δείχνει τη διακύμανση των τονικών τιμών σε κάθε εικονοστοιχείο. Ένα λευκό προσκήνιο αντιστρέφει το παρασκήνιο, ενώ ένα λευκό παρασκήνιο αντιστρέφει το προσκήνιο.

Η κατάσταση είναι αθροιστική· η σειρά των δύο στρώσεων δεν πειράζει.

Αποκλεισμός

Σχήμα 8.33. Παράδειγμα για την κατάσταση στρώσης «Αποκλεισμός»

Παράδειγμα για την κατάσταση στρώσης «Αποκλεισμός»

Η επάνω στρώση με 100% αδιαφάνεια χρησιμοποιώντας τη λειτουργία «Αποκλεισμός».


Η λειτουργία Αποκλεισμός προκαλεί αντιστροφή στην άλλη στρώση για φωτεινές περιοχές, οι πολύ σκοτεινές περιοχές δεν αλλάζουν καθόλου. Με αυτόν τον τρόπο αυτή η λειτουργία μοιάζει με τη λειτουργία Διαφοράς. Ωστόσο, οι τιμές μεσαίου γκρι μειώνουν σημαντικά την αντίθεση της αντίστοιχης άλλης στρώσης, σε ακραίες περιπτώσεις έως και μηδέν.

Η κατάσταση είναι αθροιστική· η σειρά των δύο στρώσεων δεν πειράζει.

Αφαίρεση

Σχήμα 8.34. Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Αφαίρεση»

Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Αφαίρεση»

Η επάνω στρώση με 100% αδιαφάνεια χρησιμοποιώντας την κατάσταση «Αφαίρεση».


Η κατάσταση Αφαίρεση αφαιρεί τις τιμές εικονοστοιχείου της κορυφαίας στρώσης από τις τιμές εικονοστοιχείου της χαμηλότερης στρώσης. Η τελική εικόνα είναι κανονικά πιο σκοτεινή. Μπορεί να πάρετε πολύ μαύρο και κοντά στο μαύρο στην τελική εικόνα.

Εξαγωγή κόκκων

Σχήμα 8.35. Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Εξαγωγή κόκκων»

Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Εξαγωγή κόκκων»

Η κορυφαία στρώση με 100% αδιαφάνεια χρησιμοποιώντας την κατάσταση «Εξαγωγή κόκκων».


Η κατάσταση Εξαγωγή κόκκων υποτίθεται ότι εξάγει τον «κόκκο ταινίας» από μια στρώση για να παράξει μια νέα στρώση που είναι καθαρά κοκκώδης, αλλά μπορεί επίσης να είναι χρήσιμη για να δίνει εικόνες με ανάγλυφη εμφάνιση. Αφαιρεί την τιμή εικονοστοιχείου της κορυφαίας στρώσης από την αντίστοιχη της κατώτερης στρώσης και προσθέτει 0,5.

Ανάμιξη κόκκων

Σχήμα 8.36. Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Ανάμιξη κόκκων»

Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Ανάμιξη κόκκων»

Η κορυφαία στρώση με 100% αδιαφάνεια χρησιμοποιώντας την κατάσταση «Συγχώνευση κόκκων».


Η κατάσταση Συγχώνευση κόκκων αναμιγνύει μια στρώση κόκκων (ενδεχομένως μία που δημιουργήθηκε από την κατάσταση «Εξαγωγή κόκκων») στην τρέχουσα στρώση, αφήνοντας μια κοκκώδη έκδοση της αρχικής στρώσης. Κάνει ακριβώς το αντίθετο από την «Εξαγωγή κόκκων». Προσθέτει τις τιμές εικονοστοιχείου της κορυφαίας και κατώτερης στρώσης μαζί και αφαιρεί 0,5.

Διαίρεση

Σχήμα 8.37. Παράδειγμα για την κατάσταση στρώσης «Διαίρεση»

Παράδειγμα για την κατάσταση στρώσης «Διαίρεση»

Η επάνω στρώση με αδιαφάνεια 100% χρησιμοποιώντας την κατάσταση «Διαίρεση».


Η κατάσταση Διαίρεση διαιρεί την τιμή κάθε εικονοστοιχείου στην κατώτερη στρώση με την αντίστοιχη τιμή εικονοστοιχείου της κορυφαίας στρώσης (ενώ αποφεύγει τη διαίρεση με μηδέν. Η τελική εικόνα είναι συχνά πιο ανοιχτόχρωμη και μερικές φορές δείχνει «καμμένη».