2.7. Καταστάσεις στρώσεων συστατικών LCh

Η ομάδα «LCh» περιέχει λειτουργίες στρώσης που χρησιμοποιούν το χρωματικό μοντέλο LCh. Το «LCh» σημαίνει Lightness, Chroma, Hue (Σχετική φωτεινότητα, χρωματικότητα, απόχρωση). Προέρχεται μαθηματικά από τον χρωματικό χώρο αναφοράς CIELAB. Δείτε επίσης CIELCh.

Απόχρωση LCh

Σχήμα 8.42. Παράδειγμα για την κατάσταση στρώσης «Απόχρωση LCh»

Παράδειγμα για την κατάσταση στρώσης «Απόχρωση LCh»

Η επάνω στρώση με 100% αδιαφάνεια χρησιμοποιώντας τη λειτουργία «Απόχρωση LCh».


Η λειτουργία Απόχρωση LCh αντιστοιχεί στην απόχρωση HSV, αλλά βασίζεται σε διαφορετικούς μαθηματικούς τύπους.

Χρωματικότητα (Chroma) LCh

Σχήμα 8.43. Παράδειγμα για την κατάσταση στρώσης «Χρωματικότητα (Chroma) LCh»

Παράδειγμα για την κατάσταση στρώσης «Χρωματικότητα (Chroma) LCh»

Η επάνω στρώση με 100% αδιαφάνεια χρησιμοποιώντας τη λειτουργία «Χρωματικότητα (Chroma) LCh».


Η λειτουργία Χρωματικότητα (Chroma) LCh αντιστοιχεί στον κορεσμό HSV, αλλά βασίζεται σε διαφορετικούς μαθηματικούς τύπους.

Χρώμα LCh

Σχήμα 8.44. Παράδειγμα για την κατάσταση στρώσης «Χρώμα LCh»

Παράδειγμα για την κατάσταση στρώσης «Χρώμα LCh»

Η επάνω στρώση με 100% αδιαφάνεια χρησιμοποιώντας τη λειτουργία «Χρώμα LCh».


LCh Color mode is a combination of LCh Chroma and LCh Hue, and corresponds to HSV Color, but is based on different mathematical formulas. See A tutorial on GIMP's very awesome LCH Blend Modes for information on using this layer mode.

Σχετική φωτεινότητα (Lightness) LCh

Σχήμα 8.45. Παράδειγμα για την κατάσταση στρώσης «Σχετική φωτεινότητα (Lightness) LCh»

Παράδειγμα για την κατάσταση στρώσης «Σχετική φωτεινότητα (Lightness) LCh»

Η επάνω στρώση με 100% αδιαφάνεια χρησιμοποιώντας τη λειτουργία «Σχετική φωτεινότητα (Lightness) LCh».


Η λειτουργία Σχετική φωτεινότητα (Lightness) LCh αντιστοιχεί στην τιμή HSV, αλλά βασίζεται σε διαφορετικούς μαθηματικούς τύπους. Ανατρέξτε στο A tutorial on GIMP's very awesome LCH Blend Modes για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτής της λειτουργίας στρώσης.

Λαμπρότητα (Luminance)

Σχήμα 8.46. Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Λαμπρότητα»

Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Λαμπρότητα»

Η επάνω στρώση με 100% αδιαφάνεια χρησιμοποιώντας τη λειτουργία «Λαμπρότητα (Luminance)».


Η λειτουργία Λαμπρότητα (Luminance) είναι παρόμοια με τη λαμπρότητα CIE, αλλά δεν μεταβάλλει τον κορεσμό. Διαιρεί τη λαμπρότητα της ανώτερης στρώσης με τη λαμπρότητα της κατώτερης στρώσης και, στη συνέχεια, χρησιμοποιεί αυτό το αποτέλεσμα για να πολλαπλασιάσει με τη συνιστώσα της κατώτερης στρώσης.