14.19. Σκακιέρα (παλιό)

14.19.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.362. Παράδειγμα του φίλτρου σκακιέρας (παλιό)

Παράδειγμα του φίλτρου σκακιέρας (παλιό)

Με εφαρμοσμένο το φίλτρο «Σκακιέρα (παλιό)»

Παράδειγμα του φίλτρου σκακιέρας (παλιό)

Ψυχεδελική «Σκακιέρα (παλιό)»


Αυτό το φίλτρο δημιουργεί ένα μοτίβο σκακιέρας αντικαθιστώντας το περιεχόμενο της τρέχουσας στρώσης. Τα χρησιμοποιούμενα χρώματα για μοτίβο είναι τα τρέχοντα χρώματα προσκηνίου και παρασκηνίου της εργαλειοθήκης.

14.19.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

This filter is found in the main menu under FiltersRenderPatternCheckerboard (legacy)….

14.19.3. Επιλογές

Σχήμα 17.363. Επιλογές φίλτρου «Σκακιέρα (παλιό)»

Επιλογές φίλτρου «Σκακιέρα (παλιό)»

Μέγεθος

Με αυτή την επιλογή, μπορείτε να ορίσετε το μέγεθος τετραγώνου της σκακιέρας, σε εικονοστοιχεία, ή στην επιλεγμένη μονάδα χρησιμοποιώντας την πτυσσόμενη λίστα.

Ψυχεδέλεια

Αυτή η επιλογή δίνει μια εμφάνιση παπλώματος πάπιας στη σκακιέρα.