14.19. Checkerboard (legacy)

14.19.1. Oversyn

Figur 17.362. Example for the Checkerboard (legacy) filter

Example for the Checkerboard (legacy) filter

Filter «Checkerboard (legacy)» applied

Example for the Checkerboard (legacy) filter

Psychobilly «Checkerboard (legacy)»


Dette filteret bytter ut innhaldet i det aktive laget med eit sjakkbrettmønster med fargane frå for- og bakgrunn i verktøykassa.

14.19.2. Activating the Filter

This filter is found in the main menu under FiltersRenderPatternCheckerboard (legacy)….

14.19.3. Innstillingar

Figur 17.363. «Checkerboard (legacy)» filter options

«Checkerboard (legacy)» filter options

Storleik

Her bestemmer du kor store rutene skal vere. Måleeininga er normal pikslar, men du kan du velje andre etter behov.

Psykobilly

Dersom denne er aktivert, vil sjakkbrettet få ein ekstra kuledimensjon som kan minne om sofaputer. Forma på kulene er avhengig av kor store sjakkrutene er.