4.9. Αποκηλίδωση

4.9.1. Επισκόπηση

Αυτό το φίλτρο χρησιμοποιείται για αφαίρεση μικρών ελαττωμάτων που οφείλονται σε σκόνη, ή γρατσουνιές, σε σαρωμένη εικόνα και επίσης σε εφέ μουαρέ (μικροκυματισμού) σε σαρωμένη εικόνα από περιοδικό. Πρέπει να επιλέξετε μεμονωμένα ελαττώματα πριν την εφαρμογή αυτού του φίλτρου, για να αποφύγετε ανεπιθύμητες αλλαγές σε άλλες περιοχές της εικόνας σας. Αυτό το φίλτρο αντικαθιστά κάθε εικονοστοιχείο με τη μέση τιμή των εικονοστοιχείων σε μια καθορισμένη ακτίνα.

4.9.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

This filter is found in the main menu under FiltersEnhanceDespeckle….

4.9.3. Επιλογές

Σχήμα 17.46. Επιλογές φίλτρου «Αποκηλίδωση»

Επιλογές φίλτρου «Αποκηλίδωση»

Προεπισκόπηση

Εάν σημειωθεί, τα αποτελέσματα ρύθμισης παραμέτρου εμφανίζονται διαδραστικά στην προεπισκόπηση.

Διάμεση τιμή
Προσαρμοστικό

Προσαρμογή ακτίνας στο περιεχόμενο εικόνας ή επιλογής αναλύοντας το ιστόγραμμα της περιοχής γύρω από το εικονοστοιχείο στόχο. Η προσαρμοσμένη εικόνα θα είναι πάντα ίση ή μικρότερη από την καθορισμένη ακτίνα.

Αναδρομικό

Επανάληψη ενέργειας φίλτρου που γίνεται ισχυρότερη.

Ακτίνα

Ορίζει το μεγέθος του παραθύρου ενέργειας από 1 (3x3 εικονοστοιχεία) σε 20 (41x41). Αυτό το παράθυρο μετακινείται πάνω από την εικόνα και το χρώμα σε αυτό γίνεται πιο ομαλό, έτσι αφαιρούνται οι ατέλειες.

Στάθμη μαύρου

Περικλείει μόνο εικονοστοιχεία λαμπρότερα από την ορισμένη τιμή στο ιστόγραμμα (-1-255).

Στάθμη λευκού

Περιέχει μόνο εικονοστοιχεία πιο σκούρα από την ορισμένη τιμή στο ιστόγραμμα (0-256).