4.8. Όξυνση (Mάσκα απόξυνσης)

4.8.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.44. Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο όξυνσης

Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο όξυνσης

Αρχική εικόνα

Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο όξυνσης

Εφαρμογή φίλτρου «Όξυνση»


Out-of-focus photographs and most digitized images often need a sharpness correction. This is due to the digitizing process that has to divide a color continuum in points with slightly different colors. Elements smaller than the sampling frequency will be averaged into a uniform color. So sharp borders will be rendered a little blurred. The same phenomenon appears when printing color dots on paper.

The Sharpen filter (previously called Unsharp Mask) sharpens edges of the elements without increasing noise or blemish. It is the king of the sharpen filters.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Some imaging devices like digital cameras or scanners offer to sharpen the created images for you. We strongly recommend you disable this means of sharpening and use GIMP filters instead. This way you regain the full control over the sharpening of your images.

To prevent color distortion while sharpening, you can Decompose your image to HSV and work only on Value. Go to ColorsComponentsDecompose…. Make sure the Decompose to Layers box is checked. Choose HSV and click OK. You will get a new gray-level image with three layers, one for Hue, one for Saturation, and one for Value. (Close the original image so you won't get confused). Select the Value layer and apply your sharpening to it. When you are done, with that same layer selected, reverse the process by using Compose. Go to ColorsComponentsCompose…. Again choose HSV and click OK. You will get back your original image except that it will have been sharpened in the Value component.

4.8.2. Activating the Filter

This filter is found in the image window menu under FiltersEnhanceSharpen (Unsharp Mask)….

4.8.3. Επιλογές

Σχήμα 17.45. Επιλογές φίλτρου «Όξυνση»

Επιλογές φίλτρου «Όξυνση»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Ακτίνα

The slider and input boxes (0.0-1500.0) allow you to set how many pixels on either side of an edge will be affected by sharpening. It is better to always sharpen an image at its final resolution.

Ποσότητα

This slider and input boxes (0.0-300.0) allow you to set the strength of sharpening.

Κατώφλι

This slider and input boxes (0.0-1.0) allow you to set the minimum difference in pixel values that indicates an edge where sharpen must be applied. So you can protect areas of smooth tonal transition from sharpening, and avoid creation of blemishes in face, sky or water surface.

4.8.4. Πώς δουλεύει μια μάσκα απόξυνσης;

Η χρήση μιας μάσκας απόξυνσης για όξυνση μιας εικόνας μπορεί να φαίνεται μάλλον παράξενη. Ιδού η εξήγηση:

Σκεφτείτε μια εικόνα με αντίθεση σε κάποια θέση. Η καμπύλη έντασης των εικονοστοιχείων σε μια γραμμή που πηγαίνει μέσα από αυτήν την αντίθεση θα εμφανίσει μια απότομη αύξηση της έντασης: σαν μια σκάλα, εάν η αντίθεση είναι τελείως απότομη (γαλάζια), σαν S εάν υπάρχει κάποια θόλωση (κίτρινη).

Τώρα, έχουμε μια αρχική εικόνα με κάποια θόλωση (μαύρη καμπύλη) που θέλουμε να οξύνουμε. Εφαρμόζουμε λίγο περισσότερη θόλωση: η διακύμανση της έντασης θα είναι πιο βαθμιαία (πράσινη καμπύλη).

Ας αφαιρέσουμε τη διαφορά μεταξύ έντασης θαμπάδας (πράσινη καμπύλη) και της έντασης της αρχικής εικόνας (μαύρη καμπύλη) από την ένταση της αρχικής εικόνας (μαύρη καμπύλη). Παίρνουμε την κόκκινη καμπύλη, που είναι πιο απότομη: αντίθεση και οξύτητα αυξήθηκαν. QED.

Unsharp mask was first used in silver photography. The photographer first creates a copy of the original negative by contact, on a film, placing a thin glass plate between both; that will produce a blurred copy because of light diffusion. Then both films are placed in a photo enlarger, to reproduce them on paper. The dark areas of the positive blurred film, opposed to the clear areas of the original negative will prevent light to go through and so will be subtracted from the light going through the original film.

Στην ψηφιακή φωτογραφία, με GIMP, πηγαίνετε μέσα από τα εξής βήματα:

  1. Ανοίξτε την εικόνα σας και διπλασιάστε την ΕικόναΑντίγραφο εικόνας

  2. Στο αντίγραφο, διπλασιάστε τη στρώση ΣτρώσηΑντίγραφο στρώσης, έπειτα αναπτύξτε το μενού φίλτρων και εφαρμόστε ΘόλωσηΘόλωση Gauss στην διπλασιασμένη στρώση με την προεπιλεγμένη επιλογή IIR και ακτίνα 5.

  3. Στο διάλογο στρώσης της διπλότυπης εικόνας, αλλάξτε την κατάσταση σε «Αφαίρεση» και στο μενού με δεξιοπατώντας, επιλέξτε «Συγχώνευση κάτω».

  4. Κλικ και σύρσιμο της μοναδικής στρώσης που έχετε στην αρχική εικόνα, όπου εμφανίζεται ως μια νέα στρώση.

  5. Αλλαγή της κατάστασης σε αυτό το διάλογο στρώσης σε «Προσθήκη».

Ιδού. Το πρόσθετο «μάσκα απόξυνσης» κάνει το ίδιο για σας.

Στο ξεκίνημα της καμπύλης, μπορείτε να δείτε μια κλίση. Εάν η θόλωση είναι σημαντική, αυτή η κλίση είναι πολύ βαθιά· το αποτέλεσμα της αφαίρεσης μπορεί να είναι αρνητικό και μια συμπληρωματική λουρίδα χρώματος θα εμφανιστεί μαζί με την αντίθεση ή ένα μαύρο φωτοστέφανο γύρω από ένα αστέρι στο φωτεινό παρασκήνιο ενός νεφελώματος (εφέ μαύρου ματιού).

Σχήμα 17.46. Εφέ μαύρου ματιού

Εφέ μαύρου ματιού