4. Φίλτρα βελτίωσης

4.1. Εισαγωγή

Τα φίλτρα βελτίωσης αντισταθμίζουν τις ατέλειες της εικόνας. Τέτοιες ατέλειες περιλαμβάνουν σωματίδια σκόνης, θόρυβο, πλεγμένα πλαίσια (που συνήθως προέρχονται από λαβή πλαισίου τηλεόρασης) και ανεπαρκή ευκρίνεια.

Αυτή η κατηγορία περιγράφει τα ακόλουθα φίλτρα: