16.7. Βελτιστοποίηση

16.7.1. Επισκόπηση

Μια κίνηση μπορεί να περιέχει πολλές στρώσεις και έτσι το μέγεθος της μπορεί να είναι σημαντικό. Αυτό είναι ενοχλητικό για ιστοσελίδες. Τα φίλτρα βελτιστοποίησης σας επιτρέπουν να μειώσετε αυτό το μέγεθος. Πολλά στοιχεία μοιράζονται από όλες τις στρώσεις σε μια κίνηση· και έτσι μπορούν να αποθηκευτούν μόνο μια φορά αντί να αποθηκευτούν σε όλες τις στρώσεις και ό,τι μεταβάλλεται σε κάθε στρώση μπορεί να αποθηκευτεί ξεχωριστά.

Το GIMP προσφέρει δύο φίλτρα βελτιστοποίησης: Βελτιστοποίηση (διαφορά) και Βελτιστοποίηση(GIF). Τα αποτελέσματα τους δεν φαίνονται πολύ διαφορετικά.

16.7.2. Ενεργοποίηση των φίλτρων

You can find these filters in the main menu:

  • ΦίλτραΚίνησηΒελτιστοποίηση (διαφορά)

  • ΦίλτραΚίνησηΒελτιστοποίηση (για GIF)

  • ΦίλτραΚίνησηΑποβελτιστοποίηση

16.7.3. Παράδειγμα για τα φίλτρα βελτιστοποίησης κίνησης

Αρχική εικόνα

Σε αυτή την κινούμενη εικόνα, η κόκκινη μπάλα πηγαίνει προς τα κάτω και περνά τις κάθετες γραμμές. Το μέγεθος αρχείου είναι 600 kB.

Βελτιστοποίηση (διαφορά)

Το μέγεθος αρχείου πήγε στα 153 kB. Οι στρώσεις κρατούν μόνο μέρος του παρασκηνίου που θα χρησιμοποιηθεί για αφαίρεση του ίχνους της κόκκινης μπάλας. Το κοινό μέρος των στρώσεων είναι διαφανές.

Βελτιστοποίηση (GIF)

Το μέγεθος αρχείου πήγε στα 154 kB, λίγο μεγαλύτερο από το παρόν παράδειγμα, αλλά το μέγεθος στρώσης μειώθηκε. Οι στρώσεις κρατούν μόνο μια ορθογώνια επιλογή που περιέχει το μέρος του παρασκηνίου που θα χρησιμοποιηθεί για αφαίρεση του ίχνους της κόκκινης μπάλας. Το κοινό κομμάτι των στρώσεων είναι διαφανές.

16.7.4. Αποβελτιστοποίηση

Το φίλτρο «Αποβελτιστοποίηση» αφαιρεί οποιαδήποτε βελτιστοποίηση σε κίνηση βασισμένη σε στρώση. Ίσως χρειαστείτε αυτήν την εντολή εάν θέλετε να επεξεργαστήτε την κίνηση και δεν είναι δυνατό ή χρήσιμο να αναιρέσετε οποιεσδήποτε αλλαγές και ξεκινήσετε την επεξεργασία από την αρχική εικόνα.