16.3. Αποτύπωση

16.3.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.417. Παράδειγμα για το φίλτρο «Αποτύπωση»: αρχική εικόνα

Παράδειγμα για το φίλτρο «Αποτύπωση»: αρχική εικόνα

Αδιαφανής στρώση παρασκηνίου και στρώση προσκήνιου με διαφάνεια


Σχήμα 17.418. Παράδειγμα για το φίλτρο «Αποτύπωση»: εφαρμοσμένο φίλτρο

Παράδειγμα για το φίλτρο «Αποτύπωση»: εφαρμοσμένο φίλτρο

Τελική εικόνα με 8 πλαίσια (εξαρτάται από το μέγεθος και την ταχύτητα)


16.3.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

This filter is found in the main menu under FiltersAnimationBurn-In….

16.3.3. Επιλογές

Σχήμα 17.419. Επιλογές «Αποτύπωσης»

Επιλογές «Αποτύπωσης»

Χρώμα λάμψης

Ξεθώριασμα

Πλάτος ξεθωριάσματος

Πλάτος κορώνας

Μετά τη λάμψη

Προσθήκη πυράκτωσης

Προετοιμασία για GIF

Ταχύτητα (εικονοστοιχεία/πλαίσιο)