14.10. Διαφορά συννεφών

14.10.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.336. Παράδειγμα διαφοράς συννεφών

Παράδειγμα διαφοράς συννεφών

Εφαρμογή φίλτρου «διαφοράς συννεφών»


Η εντολή Διαφορά συννεφών αλλάζει τα χρώματα μερικώς σε συννεφοειδείς περιοχές: το φίλτρο αποδίδει το σύννεφο συμπαγούς θορύβου σε μια αυτόματα δημιουργημένη νέα στρώση και ορίζει την κατάσταση στρώσης σε Διαφορά, έπειτα συγχωνεύει αυτή τη στρώση πάνω από τη καθορισμένη εικόνα.

If the image is in indexed colors, this menu entry is disabled.

14.10.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Αυτό το φίλτρο βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΦίλτραΣχεδίασηΘόρυβοςΔιαφορά σύννεφων….

14.10.3. Επιλογές

Αυτή η δέσμη ενεργειών δεν έχει επιλογές.